Our Blog

Ερωτηματολόγιο για το έργο SHOW

  • Standard
  • 0

Στα πλαίσια του έργου SHOW προσκαλούμε τον/την κάθε ενδιαφερόμενο/η, κάτοικο της πόλης των Τρικάλων ή και οποιασδήποτε άλλης πόλης στην Ελλάδα, να συμπληρώσει το παρακάτω ερωτηματολόγιο.

Κάντε κλικ εδώ για το ερωτηματολόγιο!

To έργο SHOW στοχεύει στην επίδειξη συνδεδεμένων και ηλεκτρικών στόλων αυτόνομων οχημάτων κοινωφελούς χρήσης σε συνεργατικές Δημόσιες Συγκοινωνίες, Συστήματα Μεταφορών Απόκρισης στη Ζήτηση (DRT), λειτουργικών αλυσίδων μεταφορών μέσω της Κινητικότητας ως Υπηρεσία (MaaS) και Εμπορευματικών Μεταφορών ως Υπηρεσία (LaaS), με επιδείξεις/πιλοτικές δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες σε 5 μεγάλα αστικά περιβάλλοντα (Mega sites), 6 δορυφορικά (Satellite sites) και 3 μικρότερες περιοχές πιλοτικών δοκιμών (Follower sites) που θα λάβουν χώρα σε 20 πόλεις σε όλη την Ευρώπη. Το έργο SHOW θα επιδείξει τη λειτουργία ενός στόλου που θα αποτελείται με περισσότερα από 70 αυτόνομα οχήματα επιπέδου SAE L4 / L5 όλων των τύπων (κοινά λεωφορεία, λεωφορεία συγκεκριμένων ειδικών διαδρομών, λοβούς οχημάτων, ρομποταξί, αυτόνομα επιβατικά αυτοκίνητα που συνδέονται με άλλα οχήματα που προσφέρουν κινητικότητα ως υπηρεσία και φορτηγά οχήματα) τόσο για επιβατικές μεταφορές όσο και για εμπορευματικές μεταφορές σε αποκλειστικές λωρίδες αλλά και και σε συνθήκες μικτής κυκλοφορίας, συνδεδεμένου με ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτικών συνεργατικών υποδομών (διαμέσου 5G, G5, IoT) με ταχύτητες κυκλοφορίας από 18 έως και πάνω από 50χλμ / ώρα. Έτσι ώστε να ικανοποιήσει 7 οικογένειες σεναρίων και 22 σενάρια χρήσης στο πλαίσιο αυτών, που καλύπτουν από κοινού όλες τις ανάγκες της αστικής αυτοματοποιημένης κινητικότητας καθώς και τις επιθυμίες και ανάγκες των εμπλεκόμενων φορέων (όπως για παράδειγμα αναφέρονται ενδεικτικά στην πρωτοβουλία SPACE και στον οδικό χάρτη ERTRAC).

Οι πιλότοι του έργου θα διαρκέσουν 24 μήνες με ρεαλιστική απρόσκοπτη λειτουργία σε κάθε πιλοτική περιοχή που θα διαρκέσει τουλάχιστον 12 μήνες και θα μεταφέρει με στόλους αυτόνομων οχημάτων πάνω από 1.500.000 επιβάτες και 350.000 μονάδες αγαθών. Ούσα η μεγαλύτερη και πιο σφαιρική πρωτοβουλία επίδειξης Συνεργατικών Συνδεδεμένων Αυτόνομων Οχημάτων (CCAV) σε πραγματικές συνθήκες αστικού κυκλοφοριακού περιβάλλοντος, συντονίζεται από το UITP που αποτελεί κανάλι διεπαφής με τους τελικούς χρήστες είναι υπό την καθοδήγηση του UITP και υλοποιείται από μια Κοινοπραξία 69 κύριων εταίρων, 6 συνδεδεμένων μελών σε αυτούς (third parties) και με την πρόσθετη υποστήριξη 60 φορέων (συνδεδεμένων διαμέσου έγγραφης εκδήλωσης ενδιαφέροντος) και με δράσεις αδελφοποίησης με 11 οργανισμούς στις Η.Π.Α., τη Νότια Κορέα, την Αυστραλία, την Κίνα, την Ταϊβάν και τη Σιγκαπούρη.

Το έργο SHOW στοχεύει στον προσδιορισμό σεναρίων χρήσης της αστικής αυτοματοποιημένης κινητικότητας, που εγγυώνται υψηλή αποδοχή, πραγματική ζήτηση από τον χρήστη και αποδοτικότητα κόστους υπό ρεαλιστικές συνθήκες λειτουργίας, τηρώντας νομικούς, επιχειρησιακούς και δεοντολογικούς περιορισμούς. Επιπλέον, στοχεύει στον προσδιορισμό νέων επιχειρηματικών ρόλων και στην ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων και εκμεταλλεύσιμων προϊόντων/υπηρεσιών, για βιώσιμη αυτοματοποιημένη λειτουργία στόλων οχημάτων σε αστικά και περι-αστικά περιβάλλοντα.
Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί η διευρεύνηση της ανάπτυξης μιας ανοικτής, αρθρωτής και χωρίς αποκλεισμούς αρχιτεκτονικής συστήματος και εργαλείων που το επιτρέπουν, που να υποστηρίζει όλα τα σενάρια χρήσης και να επιτρέπει τη διαλειτουργική – μεταξύ των πιλότων, μεταξύ των οχημάτων και μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών μεταφοράς – συλλογή δεδομένων, ανάλυση και υλοποίηση περαιτέρω υπηρεσιών. Στα πλαίσια του έργου, θα βρεθούν οι τρόποι βελτίωσης των απαραίτητων λειτουργιών σε όλους τους τύπους οχημάτων (λεωφορεία συγκεκριμένων ειδικών διαδρομών, λοβούς οχημάτων, κοινά λεωφορεία και αυτοκίνητα) ώστε να καταστεί δυνατή η πιλοτική δοκιμή των σεναρίων χρήσης, λαμβάνοντας υπόψη την τοπική φυσική και ψηφιακή υποδομή (5G, G5, …), τις καιρικές συνθήκες και τις συνθήκες κυκλοφορίας, βελτιώνοντας την ενεργειακή τους απόδοση και διασφαλίζοντας την ασφάλεια των ευάλωτων και μη συνδεδεμένων με την κυκλοφορία συμμετεχόντων μέσω κατάλληλων διεπαφών.
Στόχο αποτελεί η ανάπτυξη στόλων οχημάτων για πιλοτικές δοκιμές, στοιχείων υποδομής και συνδεδεμένων υπηρεσιών (DRT, MaaS, LaaS, κ.λπ.) που να πραγματοποιήσουν και να επικυρώσουν απρόσκοπτες, προσωποποιημένες και κοινωφελούς χρήσης Συνεργατικών Συνδεδεμένων Υπηρεσίες Αυτόματων Οχημάτων (CCAV) για όλους τους μετακινούμενους, σε πραγματικά αστικά και περι-αστικά περιβάλλοντα κυκλοφορίας στην Ευρώπη και μέσω μιας τεράστιας διεθνούς συνεργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Με βάση τα στοιχεία από τους πιλότους και τις ψηφιακές εξομοιώσεις το έργο θα αξιολογήσει, σε αστικό επίπεδο, τις επιπτώσεις των αυτόνομων συνεργατικών και ηλεκτρικών στόλων κοινωφελούς χρήσης μέσω μιας ολιστικής προσέγγισης αξιολόγησης επιπτώσεων. Θα μεταφέρει τα αποτελέσματα της έρευνας μέσω απόδειξης εναλλακτικών λειτουργικών σχημάτων και επιχειρησιακών μοντέλων σε τοποθεσίες που θα αναπαράξουν τα σχήματα και τα μοντέλα αυτά σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν. Θα υποστηρίξει την αποδεδειγμένη, βάσει στοιχείων, ανάπτυξη της αστικής αυτοματοποίησης της κυκλοφορίας μέσω κατευθυντήριων οδηγιών αναπαραγωγής συστημάτων, χαρτογράφησης οδών, προγραμμάτων αναβάθμισης και κατάρτισης για το μελλοντικό εργατικό δυναμικό, που θα αποτελέσουν είσοδο για δράσεις πιστοποίησης και τυποποίησης και προτάσεις πολιτικών για τις μεταφορές.

Ρόλος e-Trikala: Η Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ του Δήμου Τρικκαίων, e-Trikala ΑΕ, κατά την τρέχουσα περίοδο συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα “SHOW” με στόχο να υλοποιήσει τον πιλότο του ευρωπαϊκού έργου και να επιδείξει τα πολλαπλά οφέλη συνδεδεμένων και ηλεκτρικών στόλων αυτόνομων οχημάτων κοινωφελούς χρήσης σε συνεργατικές Δημόσιες Συγκοινωνίες. Ειδικότερα, θα δρομολογηθούν αυτόνομα λεωφορεία/ρομποτικά ταξί σε κανονικές γραμμές της πόλης. Η e-Trikala, επιπρόσθετα, θα ηγηθεί της δουλειάς που θα δημιουργήσει το οικοσύστημα σε επίπεδο αναπαραγωγής των σχημάτων και μοντέλων σε επίπεδο περιφερειακό και σε αστικά ή αγροτικά περιβάλλοντα  στην Ευρώπη. Τέλος, το ΙΜΕΤ θα αναβαθμίσει το επίπεδο αυτοματοποίησης των δύο i3 αυτοκινήτων του, θα ηγηθεί του πιλότου-ακολούθου στη Θεσσαλονίκη και θα συμμετάσχει στον πιλότο-δορυφόρο στα Τρίκαλα, στην Ελλάδα.

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!