Our Blog

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για ένα (1) άτομο για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Enhancing Integration and Interoperability of CCAM eco-system» και ακρωνύμιο “IN2CCAM”

  • Standard
  • 0

Η e-Trikala Α.Ε., έχοντας υπόψη:

  1. Την παρ.8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 όπως αναριθμήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14.
  2. Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 14 του Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125 Α΄).
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 4325/2015 ( ΦΕΚ 47 Α ΄) «Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών προσλήψεων εποχικού προσωπικού και συμβάσεων μίσθωσης έργου».
  4. Την υπ’ αρ. 32/2022 απόφαση Δ.Σ. περί αποδοχής ένταξης της e-Trikala Α.Ε. στο έργο «Digital TwinsEnabled Indoor Air Quality Management For Healthy Living» και ακρωνύμιο “TwinAiR”.
  5. Την υπ’ αρ. 52/2023 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης δημιουργίας μίας (1) νέας θέσης εργασίας.
  6. Τις υποχρεώσεις της e-Trikala Α.Ε. που απορρέουν στο πλαίσιο υλοποίησης του ανωτέρω έργου.

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου για την κάλυψη των αναγκών της Αναπτυξιακής Εταιρείας του Δήμου Τρικκαίων e-Trikala A.E., που εδρεύει στα Τρίκαλα, για τη διοίκηση, διαχείριση και υλοποίηση των δράσεων του εγκεκριμένου έργου με τίτλο «Enhancing Integration and Interoperability of CCAM eco-system» και ακρωνύμιο “IN2CCAM” στο πλαίσιο του “Horizon Europe” (Grant Agreement Number: 101076791— IN2CCAM— HORIZON-CL5-2022-D6-01).

Πρόκειται για έργο τύπου “Horizon Europe”, το οποίο στοχεύει να επιταχύνει την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών και συστημάτων CCAM (συνεργατικής, συνδεδεμένης και αυτοματοποιημένης κινητικότητας) για επιβάτες και εμπορεύματα, σκοπεύει να αναπτύξει, να εφαρμόσει και να επιδείξει καινοτόμες υπηρεσίες για συνδεδεμένα και αυτοματοποιημένα οχήματα, υποδομές και χρήστες.

 Κατεβάστε εδώ το pdf: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ IN2CCAM_

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!