SMART CARE

SMART CARE

  Druck

  Περιγραφή

  Πρόκειται για ένα από τα πλέον φιλόδοξα έργα που έχει χρηματοδοτήσει ποτέ η Ευρωπαϊκή Ένωση, με την συμμετοχή 44 φορέων από 17 χώρες και 3 τριών ετών. Ανήκει στην κατηγορία Policy Support Programs (PSP) – Pilot A με χαρακτηριστικό την διενέργεια μεγάλων πιλοτικών εφαρμογών με ζητούμενο τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην διαμόρφωση πολιτικών σε τοπικό, εθνικό και πανευρωπαϊκό επίπεδο.

  Οι κύριοι στόχοι του έργου αφορούν, αφενός στην ανάπτυξη ολοκληρωμένων μοντέλων παροχής υπηρεσιών ολοκληρωμένης φροντίδας (Ιntegrated care) σε ηλικιωμένους πολίτες, ώστε να υποστηρίζεται η ανεξάρτητη και ασφαλής διαβίωσή τους στην κοινότητα με την ενσωμάτωση και χρήση καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων και αφετέρου η πιλοτική εφαρμογή τους σε Δήμους και Περιφέρειες από όλη την Ευρώπη που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Επιπλέον, τα συμπεράσματα που θα προκύψουν αναμένεται να αξιοποιηθούν στο μέλλον σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο την αναβάθμιση των υφιστάμενων υπηρεσιών. Από την Ελλάδα συμμετέχουν οι Δήμοι Παλαιού Φαλήρου, Αλίμου, Αγ. Δημητρίου και η Αναπτυξιακή ΟΤΑ e-trikala A.E. του Δήμου Τρικκαίων.

  Η e-trikala A.E. έλαβε την σχετική άδεια συμμετοχής από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και θα παρέχει τεχνογνωσία μέσω της εμπειρίας της σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράμματα καθώς και στην μελλοντική διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

  Εκτός από την Ελλάδα, στο πρόγραμμα συμμετέχουν φορείς από 24 περιφέρειες της Ευρώπης, Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφέρειες, Δήμοι καθώς και τα νομικά τους πρόσωπα) αλλά και Ερευνητικά Ινστιτούτα, Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί υγείας και Σύλλογοι Ασθενών. Οι χώρες που συμμετέχουν είναι η Ιταλία (ως συντονιστής του έργου), η Αυστρία, η Δανία, το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, η Κροατία, η Εσθονία, η Ισπανία, η Φινλανδία, η Πορτογαλία, η Σουηδία, η Σερβία, η Γαλλία, η Β. Ιρλανδία και η Σκωτία (εκπροσωπώντας και οι δύο το Ηνωμένο Βασίλειο).

  Στόχος

  Πρακτικά, το σημείο εκκίνησης του Έργου είναι η ανάπτυξη και η ενσωμάτωση στις υπάρχουσες δομές φροντίδας, τεχνολογιών για την ανεξάρτητη διαβίωση ασθενών και ηλικιωμένων στο σπίτι (home platforms) που δύνανται παρέχουν στις ομάδες ασθενών οι οποίοι θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα:

  Παρακολούθηση των φυσιολογικών, περιβαλλοντικών και παραμέτρων συπμπεριφοράς των ασθενών
  Διάφορες λειτουργίες αυτό-φροντίδας
  Διαχείριση της φαρμακευτικής αγωγής των ασθενών
  Πρόληψη πτώσεων και ατυχημάτων
  Εξάσκηση γνωσιακών λειτουργιών των ασθενών

  Οι συγκεκριμένες πλατφόρμες θα είναι ανοιχτές στις υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, βελτιώνοντας παράλληλα την δυνατότητα των ηλικιωμένων να διαχειρίζονται τις χρόνιες παθήσεις τους και συγκεκριμένα το Διαβήτη. Οι ασθενείς μαθαίνουν να διαβιώνουν ανεξάρτητα στο οικείο περιβάλλον τους και τέλος να προετοιμάζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την συνεχιζόμενη φθορά.

  Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 3 έτη και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του χρηματοδοτικού πλαισίου «Υποστήριξη Πολιτικών για Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών».

  Δείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος

  “To πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ και την Περιφέρεια Θεσσαλίας”

  “The SmartCare project is partially funded under the ICT Policy Support Programme (ICT PSP) as part of the Competitiveness and Innovation Framework Programme by the European Community” (link to the ICT PSP website: http://ec.europa.eu/ict_psp).

  ICT-PSP EU-InformationSocietyAndMedia_logo

  This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!