Ευρωπαϊκά Προγράμματα

SABER

  LOGO_saber_RGB_transparent

  Περιγραφή

  Η e-Trikala AE συμμετέχει ως επίσημος εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα SABER – SAtellite Broadband for European Regions το οποίο είναι 100% χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή ένωση και ανήκει στην κατηγορία ‘CIP-Thematic Network’. Tο πρόγραμμα ξεκίνησε επίσημα την 1η Νοεμβρίου 2012 και θα έχει διάρκεια δύο έτη ενώ η e-Trikala είναι ο μοναδικός εταίρος από την Ελλάδα. Βασικός στόχος της Ευρωπαϊκής ένωσης μέσω της Ψηφιακής ατζέντας (Digital Agenda – DAE) είναι να παράσχει μέχρι το 2020, σε όλες τις περιοχές της Ευρώπης, πρόσβαση στο διαδίκτυο με ταχύτητες άνω των 30Mbps. Σε αυτήν την κατεύθυνση, οι δορυφορικές τεχνολογίες επικοινωνίας μπορεί να αποτελέσουν λύση ειδικά στις πιο απομακρυσμένες περιοχές.

  Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 26 ευρωπαίοι εταίροι (Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία, Νορβηγία, Σουηδία κα.) μεταξύ των οποίων συμμετείχαν εταιρίες παροχής δορυφορικού internet (Eutelstat, Skylogic), δομές της τοπικής αυτοδιοίκησης και εταιρίες που έχουν ήδη χρησιμοποιήσει δορυφορικές επικοινωνίες.

  Στόχος

  Κύριος σκοπός του προγράμματος SABER είναι να δημιουργήσει ένα μακροπρόθεσμα βιώσιμο περιβάλλον στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι στην εξάπλωση και αφομοίωση των ευρυζωνικών συνδέσεων, ιδίως μέσω δορυφορικών υπηρεσιών, να μπορούν να συνεργάζονται ενεργά. Παράλληλα, θα αναπτυχθούν οι κατευθυντήριες γραμμές για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και τη διάδοση πληροφοριών για τις περιφέρειες σε όλη την Ευρώπη μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας συμπεριλαμβανομένου του κόστους και των ωφελειών της ευρυζωνικής πρόσβασης μέσω δορυφόρου.

  Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του SABER

  “The SABER project is partially funded under the ICT Policy Support Programme (ICT PSP) as part of the Competitiveness and Innovation Framework Programme by the European Community” (link to the ICT PSP website: http://ec.europa.eu/ict_psp).

  Related Projects

  This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!