Πολεοδομικό GIS

Πολεοδομικό GIS

  GIS_220

  Περιγραφη

  Τo έργο αφορά την ανάπτυξη ενός ενιαίου ολοκληρωμένου γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών το οποίο θα διαχειρίζεται το σύνολο των χωροταξικών και πολεοδομικών πληροφοριών του Δήμου, καθώς και την ανάπτυξη ενός αναλυτικού οδηγού πόλης με τα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης.

  Οι κύριοι στόχοι είναι οι εξής:

  • Η δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού ψηφιακού περιβάλλοντος εργασίας για τις υπηρεσίες του Δήμου και
  • η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών – δημοτών μέσω διαδικτύου.

  Τα δεδομένα διαχείρισης του Δήμου Τρικκαίων είναι:

  Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου

  Ζώνες Πολεοδομικών Μηχανισμών

  Αντικειμενικές αξίες ακινήτων

  Περιοχές επεκτάσεων του σχεδίου

  Χρήσεις Γης ανά οικοδομικό τετράγωνο

  Σημεία ενδιαφέροντος του Δήμου

  Πολεοδομικές ενότητες του Δήμου

  Συντελεστές Δόμησης ανά οικοδομικό τετράγωνο

  Παροχές του συστήματος

  Προς τις Αρμόδιες Υπηρεσίες

  1.Υποστήριξη διαδικασιών λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων

  2.Υποστήριξη διαδικασιών σχεδιασμού και εφαρμογής πολεοδομικών ρυθμίσεων

  3.Συστηματική και αποτελεσματική διαχείριση των αιτημάτων των πολιτών και των επιχειρήσεων για αδειοδότηση, εξυπηρέτηση

  Προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις

  1.Δυνατότητα απρόσκοπτης και επιλεκτικής πρόσβασης σε αντικειμενική, ενημερωμένη και τεκμηριωμένη πληροφόρηση από το διαδίκτυο, που αφορά τις ισχύουσες και προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις

  2.Δυνατότητα πληροφόρησης για τα ολοκληρωμένα και τα προγραμματιζόμενα έργα, τις εκδοθείσες άδειες, τα διαθέσιμα δημοτικά και ιδιωτικά ακίνητα.

  This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!