Υπηρεσίες

Custom link to a related page

Διαδικτυακές εφαρμογές

Οι διαδικασίες και λειτουργίες κάθε εταιρείας έχουν αποκτήσει πλέον διαδικτυακό αποτύπωμα, με στόχο την βελτιστοποίηση του χρόνου και κόστους επεξεργασίας των πληροφοριών αλλά και την αποτελεσματικότερη συνεργασία με άλλες επιχειρήσεις.

Ανάπτυξη Λογισμικού

Lorem ipsum dolor sit amet nec, consectetuer adipiscing elit. Aenemodo ligula eget dolorenean massa.

Ευρωπαϊκά προγράμματα

Η εταιρία συμμετέχει ως εταίρος στο πλαίσιο έργων που χρηματοδοτεί η ΕΕ στους τομείς της ηλεκτρονικής φροντίδας , ηλεκτρονικής υγείας, έξυπνων μεταφορών, ηλεκτρονικής ένταξης , ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, διαλειτουργικότητας.

Ασύρματα δίκτυα

Το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης της e-trikala Α.Ε., ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών, μελέτησε και υλοποίησε εναλλακτικούς τρόπους διασύνδεσης.

Συγγραφή Ερευνητικών προτάσεων

Μέρος των υπηρεσιών της e-Trikala AE αποτελεί και η συγγραφή ερευνητικών προτάσεων τόσο για εθνικά, όσο και για ευρωπαϊκά προγράμματα. Η εταιρεία έχει αποκτήσει πολυετή πείρα στη συγγραφή προτάσεων διαφόρων προγραμμάτων. Κυρίως, η συμμετοχή γίνεται επικουρικά ως εταίρος, ενώ σε αρκετά εθνικά και ορισμένα ευρωπαϊκά προγράμματα αποτέλεσε το συντονιστή εταίρο, αναπτύσσοντας το σύνολο της πρότασης κι έχοντας την υπευθυνότητα για τη συλλογή των  απαιτούμενων στοιχείων.

Θεματικά πάρκα

H e-Trikala ΑΕ εμπλέκεται στη διοργάνωση θεματικών πάρκων, έχοντας διοργανώσει για συνεχόμενες χρονιές τον “Μύλο των Ξωτικών” ο οποίος αποτελεί την πιο επιτυχημένη Χριστουγεννιάτικη γιορτή.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!