Our Blog

Συνάντηση εταίρων του προγράμματος Cities-4-People στη Βουδαπέστη, 6-7 Νοεμβρίου 2017 / Συμμετοχή στο ICT Proposers Day 2017, 9-10 Νοεμβρίου 2017

  • Standard
  • 0

Το διάστημα 6-7 Νοεμβρίου 2017, η e-Trikala AE συμμετείχε στη συνάντηση του H2020 προγράμματος “Cities-4-People” στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, στο οποίο συμμετέχει επίσημα ως εταίρος. Τη Δευτέρα, 6 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση των μελών της Συντονιστικής Επιτροπής του προγράμματος με παρουσία της e-Trikala AE μέσω του Διευθύνοντος Συμβούλου κου Οδυσσέα Ράπτη, όπου συζητήθηκε η πορεία του προγράμματος και οι γενικές πολιτικές που πρέπει να ακολουθήσουν οι πέντε συμμετέχουσες πόλεις σε θέματα κινητικότητας. Την Τρίτη, 7 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της ολομέλειας της κοινοπραξίας με τη συμμετοχή περίπου 45 εταίρων, στην οποία παρουσιάστηκε η πρόοδος του έργου και καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα.

Υπενθυμίζεται πως το έργο αφορά στην κινητικότητα στις πόλεις, ενώ προτείνεται η συμμετοχή των πολιτών και τοπικών φορέων στην αναγνώριση προβλημάτων και τη διαδικασία εξεύρεσης κοινά αποδεκτών λύσεων (προσέγγιση τύπου “bottom-up”). Αξίζει να σημειωθεί πως ήδη υλοποιείται μια σειρά από συναντήσεις με φορείς κι ενδιαφερόμενους πολίτες για την αντιμετώπιση θεμάτων κινητικότητας στην περιοχή της κεντρικής πλατείας των Τρικάλων, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στο επόμενο δίμηνο.

Τέλος, το διάστημα 9-10 Νοεμβρίου 2017, επίσης στη Βουδαπέστη, η e-Trikala AE συμμετείχε στο ICT Proposers Day 2017 με τον κο Αθανάσιο Μπαλλή, μέλος του Τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης. Η συγκεκριμένη διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της ΕΕ κι επικεντρώνεται στα ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα τύπου HORIZON-2020, με ποικίλη θεματολογία γύρω από τις εφαρμογές Τεχνολογιών Πληροφορικής κι Επικοινωνιών (ICT). Εκεί παραβρέθηκαν αρκετές χιλιάδες σύνεδροι από όλη την Ευρώπη, ενώ αξιοσημείωτο αποτελεί το γεγονός ότι η e-Trikala AE συνάντησε γνώριμους ευρωπαίους εταίρους από προηγούμενες συνεργασίες και αναζήτησε νέες, με στόχο την εφαρμογή πιλοτικών δοκιμών στα Τρίκαλα κυρίως σε θέματα ηλεκτρονικής υγείας  και καινοτόμου κινητικότητας, με γνώμονα την πρακτική εφαρμογή στα Τρίκαλα προς όφελος των πολιτών.

Press release: Cities-4-People project meeting in Budapest, 6-7 November 2017 / Participation on the ICT Proposers Day 2017, 9-10 November 2017

During 6-7 November 2017, e-Trikala SA participated as an official partner in the H2020 “Cities-4-People” project meeting in Budapest, Hungary. On Monday the 6th the Steering Committee meeting took place. E-Trikala SA was represented by Mr Odisseas Raptis, the CEO, discussing the project’s activities and strategies that the five participating cities shall follow on mobility issues. On Tuesday the 7th, the project meeting took place with approximately 45 participants, where the progress and the next activities were displayed.

It is reminded that the project concerns mobility in cities, where the citizens’ and local institutions’ participation is highly promoted to both acknowledge and propose solutions to mobility issues, using a bottom-up approach. It is noteworthy the fact that a series of meetings with local institutions and citizens to deal with mobility issues in the area of Trikala’s central square is already ongoing, which are expected to finish within the next two month period.

Finally, during 9-10 November 2017, e-Trikala SA participated in the ICT Proposers Day 2017 conducted in Budapest as well, via Mr Athanasios Ballis, member of the Research & Development Department. This event is organized under the auspices of EU focusing on European cofounded projects of HORIZON-2020 framework, while their subjects move around various perspectives of Information and Communication Technologies (ICT). A few thousands European participants attended and e-Trikala SA recognized among them familiar partners from past joint cooperation schemas and sought novel ones, aiming to apply pilot testing in Trikala mostly on e-Health and sustainable mobility, promoting practical applications in Trikala for the benefit of the citizens.

 

 

Tags:

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!