Πρόγραμμα Φιλοξενίας Προσφύγων

 

“>“ESTIA 2021: Στεγαστικό Πρόγραμμα για Αιτούντες Διεθνή Προστασία”, το οποίο πλέον διαχειρίζεται το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ένα επαρκές βιοτικό επίπεδο για τους αιτούντες διεθνή προστασία, μέσω της στέγασης και παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και με γνώμονα την ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου.

Οι παροχές προς τους ωφελούμενους πέραν της στέγασης είναι: ενημέρωση, συμβουλευτική και υποστήριξη σχετικά με διαδικασίες που αφορούν τους ωφελούμενους, όπως η ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, η εγγραφή τους σε δομές της δημόσιας εκπαίδευσης και η διεκπεραίωση διαδικασιών για την υγειονομική περίθαλψη, η εγγραφή τους στο φορολογικό Μητρώο, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, η κοινωνική ασφάλιση, η εγγραφή σε οργανισμούς της απασχόλησης ή κοινωνικής προστασίας, Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες των ωφελουμένων, Διερμηνεία στη γλώσσα που κατανοούν οι ωφελούμενοι, παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κλπ

 

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!