Ευρωπαϊκές συμμετοχές

Η e-Trikala AE έχει ενεργή συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και συνεργάζεται με αξιόλογες εταιρίες, οργανισμούς και πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη. Η πρώτη συμμετοχή σε τέτοιους είδους προγράμματα έγινε το 2009 και έκτοτε η εταιρία έχει συμμετάσχει επιτυχώς ως εταίρος στο πλαίσιο των έργων που χρηματοδοτεί η ΕΕ στους τομείς της ηλεκτρονικής φροντίδας (telecare), ηλεκτρονικής υγείας (telehealth), έξυπνων μεταφορών (e-mobility), ηλεκτρονικής ένταξης (e-Inclusion), ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-Governance), διαλειτουργικότητας (interoperability), τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (higher education), τοπική ανάπτυξη. Συμμετέχοντας σε consortia ευρωπαϊκών και μη προγραμμάτων, η e-Trikala απέκτησε ισχυρές εταιρικές συνεργασίες που συνέβαλαν στην απόκτηση περαιτέρω εμπειρίας, σημαντικών σχέσεων δικτύωσης με stakeholders σε ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και τον κόσμο.

CityMobil2, RenewingHealth, United4Health, INDEPENDENT, ElderSpaces, Sustains, SmartCare, TEAM, PRISSM, SABER, DigitalCities, ISISEMD, NET-EUCEN, SchoolWithoutBorders συγκαταλέγονται ανάμεσα στα έργα στα οποία η e-Trikala συμμετείχε στην ανάπτυξη και λειτουργία των πιλοτικών προγραμμάτων στο τεχνικό κομμάτι αλλά και στην ένταξη των χρηστών στο εκάστοτε πρόγραμμα.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!